Fuckeaters’ Diet!

Fuck fuck fuck fuck fuck,
The Fuckeaters' diet,
Love love love love love,
You ought to try it!

Love love love love love,
You can't usurp it,
Fuck fuck fuck fuck fuck,
Fuckeaters slurp it!

(repeats ...)